PATRIA czyli OJCZYZNA

POLSKIE STOWARZYSZENIE  „PATRIA“

O NAS

                 Stowarzyszenie polskie „ Patria” zostało  założone w marcu 1997 roku i już w sierpniu tego samego roku zarejestrowane w Rejestrze Sądowym  Sądu w Osnabrück.

            

                  Celem działalności stowarzyszenia jest:

 

                 - kultywowanie, popieranie i propagowanie polskiej tradycji, kultury, zwyczajów  oraz języka polskiego;

 

                 - urzeczywistnianie artykułów 20 i 21 traktatu między RFN i RP  z dnia 17 czerwca  1991 roku  dotyczących sąsiedztwa i współpracy między narodami. Powyższe artykuły przewidują, że osoby posiadające obywatelstwo polskie lub utożsamiające się z  polską kulturą, tradycją, religią i językiem, mają prawo, pojedyńczo lub zbiorowo  do wyrażania swojej etnicznej, kulturalnej, religijnej i językowej tożsamości, do jej zachowania i dalszego rozwoju;

 

             - popieranie przyjaźni, zrozumienia i wymiany kulturalnej między narodami;

 

             - rozwój sportu, opieka nad dziećmi i mlodzieżą szczególnie wśród ludności polskiej i polskiego pochodzenia;

 

             - współpraca z innymi organizacjami, których celem jest propagowanie kultury, tradycji i języka polskiego zgodnie

z przepisami prawnymi.